e-klub omogoča celovito rešitev in storitev, ki je prilagojena vodenju športnih klubov, društev, zavodov ter ostalih organizacij, ki delujejo na poročju športa; lahko pa se uporablja tudi za druga društva ali organizacije. e-klub ponuja veliko uporabnih funkcij, od vodenja evidenc, seznama članov, uporabnega koledarja dogodkov (treningi, tekmovanja, priprave, drugi dogodki), odlično komunikacijo med vsemi nivoji kluba, vodenje statistike, enostavno izdajo računov in pregled na prejetimi plačili. Omogoča tudi različne uvoze in izvoze podatkov organizacije.

e-klub poveže vse uporabnike organizacije od vodstva do staršev mladoletnih članov. Hkrati je e-klub odlično interakcijsko orodje za medsebojno obveščanje in komunikacijo, ter omogoča uporabnikom celovit pregled nad različnimi dogodki in različnimi statističnimi podatki.

Uporaba e-kluba je namenjena vsem članom in njihovim staršem (mladoletni člani) organizacije, ki imajo dostop do aplikacije e-klub. Lahko gre tako za organizacijo s področja športa, kot tudi za kakšno drugo organizacijo.

Aplikacijo e-klub je razvilo slovensko podjetje DATASTAT Svetovanje in izdelava statističnih podatkov in multimedijskih vsebin d.o.o., ki skrbi za nemoten razvoj, nadgradnjo in ažurnost e-kluba. e-klub je razvit na podlagi lastnih strokovnih izkušenj in potreb za napredno in enostavno vodenje organizacije.

Za uporabo e-kluba organizacija plačuje mesečno najemnino glede na izbrani paket. Organizacija ima tudi možnost enkratnega letnega plačila, pri čemer se ji prizna popust v višini 2 mesečnih najemnin (plača zakup uporabe za 10 mesecev).

Uporabnik postane vsaka organizacija, ki s podjetjem Datastat d.o.o. sklene licenčno pogodbo za uporabo aplikacije e-klub.

Kot član organizacije pa uporabnik e-kluba postane vsakdo z dostopom, ki mu ga omogoči njegova matična organizacija (klub, društvo, zavod itd.). Dostop dobi član s povabilom preko e-pošte s kratkimi navodili za dostop.

Ob prvem dostopu oz. loginu v e-klub dostopate s svojim e-poštnim naslovom in izbranim geslom. Kasneje lahko v e-klub dostopate z drugimi uporabniškimi računi kot so facebook, google+ ali microsoft, vendar jih morate predhodno povezati. Le-to naredite v meniju moj profil–nastavitve–poveži račun s ... ter povežete račun z izbranim uporabniškimi računom.

Za organizacije je na voljo strokovno-tehnična pomoč podjetja Datastat d.o.o., ki vam je na voljo na e-poštnem naslovu info@e-klub.si, pokličete pa lahko tudi na tel. št: 040 474 044 ali 041 729 014 vsak dan med 8:00 in 16:00 uro. Možen je tudi kontakt preko skypa: e-klub_podpora. Napako lahko sporočite tudi iz aplikacije e-klub preko menija Sporoči napako in predlog.

Za pomoč članom organizacije so na voljo njihovi trenerji ali administrativno osebje kluba, ki skrbi za vodenje organizacije v e-klubu.

Napake nam lahko javite preko sistema za javljane napak ali sporočil (glej meni Sporoči napako ali predlog). Na vaše sporočilo bomo odgovorili najkasneje v roku 48 ur. Vsi predlogi, komentarji ali vprašanja glede delovanja aplikacije e-klub so vedno dobrodošli!

Vse podatke organizacije lahko urejate, spreminjate ali brišete.

Uvoz podatkov (podatki članov, vadbenih skupin itd.) v e-klub je omogočen, vendar ga je potrebno uvoziti v pravilnem formatu. Zato smo pripravili Excel tabelo za primer, lahko pa jo dobite tudi v e-klubu pod menijem Uvoz oseb.

Nove funkcije lahko dodajate s klikom na gumb "dodaj novo funkcijo". Določitev pravic nove funkcije mora opraviti sistemski administrator, ki je skrbnik e-kluba na podlagi predhodnega medsebojnega dogovora med podjetjem Datastat d.o.o. in organizacijo.

Da, to lahko storite s klikom na meni Izvoz oseb in seznam vseh članov se bo izvozil iz e-kluba samodejno v obliki Excel tabele.

Seznam oseb je seznam vseh aktivnih članov vaše organizacije in vam omogoča pregled po imenu in priimku, datumu rojstva, EMŠO, po številu kontaktov, funkciji, vključenosti v vadbeno skupino, statusu, omogoča hiter dostop do statistike osebe in urejanje osebnih podatkov osebe.

Seznam izjem je seznam vseh članov organizacije z različnimi statusi, kot so: aktiven, neaktiven, za vpis in za izpis. Seznam lahko filtrirate glede na status ter ga lahko tudi nadaljne urejate in pregledujete.

Novega člana (osebo) lahko dodate na dva načina, in sicer: 1. Preko zavihka Dodaj osebo (glej pod: Osebe-dodaj osebo), kjer se vam odpre seznam polj za vnos podatkov nove osebe, ter ji nato kasneje dodelite funkcijo (vedno je dodeljena primarna funkcija član), vadbeno skupino, itd.

Če imate osebo na svojem seznamu vpisano dvakrat jo lahko združite v eno osebo. To storite pod menijem OSEBE – SEZNAM IZJEM, izberete podvojeno osebo s klikom v polje pred osebo in nato kliknite gumb združi osebo. Sledite postopku.

Trening lahko dodate na enostaven način za celotno vadbeno sezono oz. vadbeni ciklus, pri čemer morate paziti, da izberete obdobje in ne dan. Nato določite dneve, ure, tip treninga, prostor,.... ter na koncu kliknite gumb dodaj.

e-klub omogoča pošiljanje obvestil za dogodke z rokom potrditve ter hkrati omogoča pregled nad seznamom potrditev.

Koledar omogoča različne preglede glede na želje uporabnika. To omogočajo različni filtri glede na tip vadbe, vadbeno skupino, objekt, časovno odbdobje (dan, teden, mesec,..).

Sporočila lahko pošiljate glede na pravice, ki jih imate določene s svojo funkcijo v organizaciji. Primer: člani lahko pošiljajo sporočila le svoji skupini, trenerju ali vodstvu. Izbirate lahko med pošiljanjem preko sistema e-klub, e-pošto ali SMS (možnost pošiljanja sms je vključena le v paket MAKSI).

DA, bančni izpiski morajo biti za potrebe uvoza v formatu CVS.

Da, če se št. računa, sklic ter ime in priimek plačnika ujemata z izdanim računom. V nasprotnem primeru se naredi nepoknjižen seznam, ki ga lahko vidite v podmeniju pod nepoknjižena plačila (računi- neknjižena plačila), ki jih lahko kasneje sami ročno povežete z izdanimi računi.

Kontaktirajte nas

Za dodatna vprašanja smo vam vedno na voljo.


Datastat d.o.o.
 Vojkova 58
1000 Ljubljana, Slovenija
 +386 40 474 044
 +386 41 729 014
 info@e-klub.si


go to top