Vsebina spletnega mesta

Spletna stran www.e-klub.si (v nadaljevanju spletna stran) je last podjetja DATASTAT Svetovanje in izdelava statističnih podatkov in multimedijskih vsebin d.o.o. (v nadaljevanju ponudnik). Pogoji poslovanja ponudnika so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) in s priporočili GZS ter mednarodnimi kodeksi za e-poslovanje. Pogoji poslovanja določajo delovanje spletne strani, pravice ter obveznosti in poslovni odnos med ponudnikom in uporabniki. Za poslovni odnos se upoštevajo vsi podatki posredovani ob oddaji naročila.

Ponudnik si prizadeva za točne, popolne in ažurne podatke na svojem spletnem mestu, vendar uporabnika opozarja, da je vsebina spletnega mesta informativne narave. Zato ne prevzema nobene odgovornosti in ne daje nobene garancije za točnost, popolnost in ažurnost objavljenih podatkov. Prav tako ponudnik ne prevzema odgovornosti za morebitno škodo, ki bi komurkoli nastala zaradi uporabe podatkov, ki so navedeni na spletni strani, kakor tudi do podatkov, ki so pridobljeni preko povezav na spletni strani. Ponudnik si pridržuje pravico do spreminjanja in dopolnjevanja objavljenih podatkov na spletni strani.


Avtorske pravice

Vse navedene vsebine na spletni strani ponudnika so zaščitene v skladu s slovensko in mednarodno zakonodajo o intelektualni lastnini. Vsakršno kopiranje, prepisovanje, presnemavanje podatkov, uporaba besedil, slik ali drugih podatkov v celoti ali njihovih posameznih delov ni dovoljeno, razen izjemoma s predhodno odobritvijo ponudnika.


Pomen izrazov

Spletna stran - na spletni strani so različne vsebine kot so besedila, slike, povezave, viralni filmi, zvočni zapisi, itd., ki so predstavljene na domeni oz. spletnem naslovu www.e-klub.si. Obiskovalec in uporabnik je vsaka oseba, ki obišče spletno stran, ne glede na to, ali preko spletnega obrazca ponudniku posreduje svoje osebne podatke ali ne.

Lastnik spletnega mesta in upravljavec osebnih podatkov je podjetje DATASTAT Svetovanje in izdelava statističnih podatkov in multimedijskih vsebin d.o.o., Mašera Spašića ulica 8, 1000 Ljubljana

Osebni podatek je podatek, ki se nanaša na posameznika, ki je fizična oseba.

ZVOP-1 kratica opredeljuje Zakon o varstvu osebnih podatkov.

Spletni obrazec je obrazec oz. formular, ki se nahaja na spletni strani in v njega obiskovalec vnese svoje osebne ali druge zahtevane podatke in jih s klikom na potrditveni gumb (potrdi) posreduje prejemniku, to je ponudniku spletnega mesta.

Zbirka osebnih podatkov je strukturiran niz osebnih podatkov, ki omogoči določljivost posameznika.

Neposredno trženje je ponujanje blaga oz. storitev z uporabo elektronskih, telefonskih ali drugih komunikacijskih sredstev.


Osebni podatki
Izjava o varstvu osebnih podatkov

Ponudnik v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov t.i. Zakonu o varstvu osebnih podatkov (Ur. list RS št. 86/2004 s spremembami; ZVOP-1) spoštuje zasebnost uporabnikov spletne strani in se hkrati zavezuje, da bo pridobljene osebne podatke preko svoje spletne strani uporabljal izključno za svoje poslovanje kot so vpostavitev kontakta, priprave dokumentacije za potrebe naročila, statistične in tržne analize ali raziskave, komunikacijo, neposrednega trženja in v namen izboljševanja spletne strani.

Uporabnik spletne strani, ki preko spletnega obrazca vnese svoje osebne podatke za namen povpraševanja po produktu ponudnika oziroma njegovi storitvi, s tem daje osebno privolitev oz. potrditev za obdelavo njegovih osebnih podatkov, kot jo zahteva ZVOP-1, in sicer dovoljuje ponudniku, da zbira, pridobiva, vpisuje, ureja, shranjuje, vpogleduje ali na drug način uporablja osebne podatke uporabnika, ki jih vodi v zbirkah osebnih podatkov. Za točnost podatkov, ki jih vnese uporabnik, ponudnik ne odgovarja.

Uporabnik ima pravico, da lahko od ponudnika kadarkoli zahteva prenehanje uporabe osebnih podatkov za namen neposrednega trženja. To stori tako, da posreduje elektronsko sporočilo na naslov info@e-klub.si, pri čemer bo ponudnik v roku 15 dneh od prejema uporabnikovega zahtevka onemogočila oz. preprečila nadaljnjo uporabo njegovih osebnih podatkov za namen neposrednega trženja.

Ponudnik uporablja ustrezne tehnične in organizacijske postopke za zavarovanje osebnih podatkov. Za potrebe zagotavljanja varnosti, se zbirajo tudi IP naslovi, iz katerih uporabniki dostopajo do spletne strani. Vsakemu uporabniku je ob začetku obiska dodeljen sejni piškotek za identifikacijo in spremljanje obiska spletne strani. Na računalnik uporabnika lahko spletna stran shrani tudi nekatere trajne piškotke, to so: identifikacijska številka uporabnika v šifrirani obliki (za prepoznavanje ob naslednjem obisku) ter piškotki sistema Google Analytics (analiza obiskov spletnega mesta).

Vsi omenjeni podatki, razen piškotkov, se na strežniku spletne strani shranjujejo trajno. Sejni piškotki se v pomnilnik strežnika shranjujejo le za čas trajanja obiska, trajni piškotki pa so shranjeni na računalniku uporabnika. Ponudnik spletne strani lahko podatke v anonimizirani sumarni obliki uporabi za namene statističnih analiz.

Ponudnik bo osebne podatke uporabnikov obravnaval zaupno, jih skrbno varoval in v nobenem primeru posredoval tretji osebi, razen če tako ne določa zakon ali če pozameznik (uporabnik) s tem soglaša. Podatki ne bodo nikoli zlorabljeni na kakršen koli način. Z uporabnikom bo ponudnik stopil v stik prek sredstev komunikacije na daljavo le, če uporabnik temu izrecno ne nasprotuje. Osebne podatke ponudnik hrani v elektronski obliki.

Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla ter ustrezno programsko (protivirusno) zaščito svojega računalnika.

Na spletni strani ponudnika obstajajo tudi povezave na druge spletne strani, ki niso v lasti oz. v posesti ponudnika. Ponudnik ne prevzema odgovornosti za zaščito osebnih podatkov na drugih oz. povezljivih spletnih straneh, družbenih omrežjih in komunikacijskih kanalih.

go to top