e-klub omogoča celovito rešitev in storitev, ki je prilagojena vodenju športnih klubov, društev, zavodov ter ostalih organizacij, ki delujejo na poročju športa; lahko pa se uporablja tudi za druga društva ali organizacije. e-klub ponuja veliko uporabnih funkcij, od vodenja evidenc, seznama članov, uporabnega koledarja dogodkov (treningi, tekmovanja, priprave, drugi dogodki), odlično komunikacijo med vsemi nivoji kluba, vodenje statistike, enostavno izdajo računov in pregled na prejetimi plačili. Omogoča tudi različne uvoze in izvoze podatkov organizacije.

e-klub poveže vse uporabnike organizacije od vodstva do staršev mladoletnih članov. Hkrati je e-klub odlično interakcijsko orodje za medsebojno obveščanje in komunikacijo, ter omogoča uporabnikom celovit pregled nad različnimi dogodki in različnimi statističnimi podatki.

Uporaba e-kluba je namenjena vsem članom in njihovim staršem (mladoletni člani) organizacije, ki imajo dostop do aplikacije e-klub. Lahko gre tako za organizacijo s področja športa, kot tudi za kakšno drugo organizacijo.

Aplikacijo e-klub je razvilo slovensko podjetje DATASTAT Svetovanje in izdelava statističnih podatkov in multimedijskih vsebin d.o.o., ki skrbi za nemoten razvoj, nadgradnjo in ažurnost e-kluba. e-klub je razvit na podlagi lastnih strokovnih izkušenj in potreb za napredno in enostavno vodenje organizacije.

Za uporabo e-kluba organizacija plačuje mesečno najemnino glede na izbrani paket. Organizacija ima tudi možnost enkratnega letnega plačila, pri čemer se ji prizna popust v višini 2 mesečnih najemnin (plača zakup uporabe za 10 mesecev).

Uporabnik postane vsaka organizacija, ki s podjetjem Datastat d.o.o. sklene licenčno pogodbo za uporabo aplikacije e-klub.

Kot član organizacije pa uporabnik e-kluba postane vsakdo z dostopom, ki mu ga omogoči njegova matična organizacija (klub, društvo, zavod itd.). Dostop dobi član s povabilom preko e-pošte s kratkimi navodili za dostop.

Ob prvem dostopu oz. loginu v e-klub dostopate s svojim e-poštnim naslovom in izbranim geslom. Kasneje lahko v e-klub dostopate z drugimi uporabniškimi računi kot so facebook, google+ ali microsoft, vendar jih morate predhodno povezati. Le-to naredite v meniju moj profil–nastavitve–poveži račun s ... ter povežete račun z izbranim uporabniškimi računom.

Za organizacije je na voljo strokovno-tehnična pomoč podjetja Datastat d.o.o., ki vam je na voljo na e-poštnem naslovu [email protected], pokličete pa lahko tudi na tel. št: 030 602 000 vsak dan med 8:00 in 16:00 uro. Napako lahko sporočite tudi iz aplikacije e-klub preko menija Sporoči napako in predlog.

Za pomoč članom organizacije so na voljo njihovi trenerji ali administrativno osebje kluba, ki skrbi za vodenje organizacije v e-klubu.

Kontaktirajte nas

Za dodatna vprašanja smo vam vedno na voljo.


Datastat d.o.o.
 Ulica Ambrožiča Novljana 5
1000 Ljubljana, Slovenija
 +386 30 602 000
 [email protected]


go to top